Biografija

Nikola Ćosić

Rođen sam novembra 1980. godine u Užicu.

Kao najbolji učenik iz praktične nastave završio sam srednju Grafičku školu u Beogradu – smer Tipograf. 1995-1999.

Završio sam Beogradsku politehniku smer – Grafički dizajn. 1999-2005.

A master studije na istoj školi koja je u međuvremenu postala deo Akademije. 2018-2021

Zvanje: Strukovni master dizajna – Grafičkog dizajna.

Do sada sam izlagao na 3 kolektivne izložbe.

Radio sam na poslovima: ofset mašiniste (kratko), dorade (još kraće), dizajn i digitalna štampa (neko vreme), stekao iskustvo rada na CTP sistemu i razvijanju ploča.

Bavim se grafičkom pripremom i dizajnom od 1996.

Od školske 2006/2007. radim u Tehničkoj školi.

Ispit za licencu za nastavnika položio sam 2012. god

Do sada sam najviše sarađivao sa:

Štamparijom:

Epoha – Požega, In print – Užice, Grafičar – Užice, Abba – Užice, Digital – Užice, Premium Print, 3D grafika – Užice

Institucijama:

Muzej Užice, Istorijski Arhiv Užice, Opština Palilula, Ratel – Beograd

Privatnim preduzetnicima:

Nova Pekara – Užice, Dijagnostički Centar – Užice, Fanty – Jagodina, KM – Bela Zemlja/Užice, MasterFood – Užice

Zahvalnost u profesionalnoj karijeri dugujem:

Gordanu Ćosiću (grafičkom dizajneru, tati), Mandić Goranu (In print, Užice), Ivanu Prole – proledizajn.com, Mr Draganu Dimiću, Zoranu Cvetiću, Janku i Milovanu Vuloviću (Grafičar, Užice), svim saradnicima iz Epohe – Požega.

Svim strpljivim klijentima.

 

Engleski razumem, čitam i pišem, bez većeg znanja gramatike

Radim u grafičkim programima (Corel, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Akrobat).

Rad na internetu – WordPress

Poznajem rad u Microsoft Offis: Excel, PowerPoint, Programu za animaciju Adobe Animate i Adobe AfterEfects. Osnovna znanja iz Adobe Premiera i Adobe Auditon.

Upoznat sam sa funkcionisanjem 3d Maksa.

Zahvalnost dugujem i svojim učenicima, sa nadom da će biti u svemu bolji od nastavnika.

Naposletku bih se zahvalio svim profesorima i nastavnicima, posebno Dr Dragutinu Furunoviću (Grafička škola Novi Beograd; 1935-2009).