Project Description

Najteži deo je nacrtati Mrežu pokrivenosti na mapi koja se savija. Na kraju sam morao da napravim 3D objekat.

Project Details

Skills Needed:

Categories:

By: